Regulamentul campaniei “Spune-ne povestea ta si noi te ajutam cu o saltea”

Descriere Campanie:

SC. IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SRL premiaza 5 familii cu una dintre cele mai bine vandute saltele. Tot ce trebuie sa faci este sa ne trimiti un email pe platforma https://www.mobonline.ro/spune-ne-povestea-ta-si-primesti-saltea-gratis-de-ziua-copiilor/ sa ne spui in cateva cuvinte povestea ta de ce anume ai avea nevoie de o saltea si noi o sa alegem pe baza emailurilor primite 5 familii care au cel mai mare nevoie sa primeasca o saltea. Cei alesi vor fi anuntati pe data de 16 iunie pe site, telephonic si pe email.

 

PREMIUL CONSTA IN:

  • SALTEA BEDORA BLUE LINE ( dimensiunea la alegere)

 

Art. 1 – Organizatorul:

SC. IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SRL cu sediul in Targu Secuiesc str. Achim Andrei nr. 18 jud. Covasna, cod postal 525400, tara Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J14/177/2013 si avand C.I.F.: RO 32149990, nr. telefon: 0742213550

 

Art. 2 – Dreptul de participare:

2.1. La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, resident(a) in Romania cu varsta peste 14 ani.

2.2. Sa ne scrie email trebuie sa acceseze pagina de email de pe site-ul www.mobonline/spune-ne-povestea-ta-si-primesti-saltea-gratis-de-ziua-copiilor.ro si sa scrie un email

 

Art.3- Perioda si locatia de desfasurare a campaniei

3.1. Campania se desfasoara pe pagina www.mobonline.ro in perioda 01.06.2018-15.06.2018

3.2. Un participant se poate inscrie o singura data , furnizand date reale si valide.

3.3. Cel ales va fi contactat pe e-mail (si/sau telefonic), in termen de 5 zile lucratoare.

3.4. Daca un castigor  nu raspunde la email sau telefon, castigatorul va fi invalidat si se vor contacta, pe rand, rezervele pana cand una dintre ele indeplineste criteriile necesare pentru validare.

3.5. Castigatorul validat va fi anuntat doar dupa validare, in maxim 5 zile lucratoare dupa validarea acestuia.

3.6. In cazul in care niciun castigator nu este validat, premiul ramane in posesia organizatorului.

3.7. Premiul este trimis prin curier la adresa furnizata de castigator in cadrul procesului de validare, in maxim 20 de zile lucratoare de la anuntarea acestuia.

3.8. Toate costurile aditionale ce pot interveni in procesul de decernare a premiului (exemplu: costuri de transport, impozit) intra in responsibilitatea IDEAL CUSTOMER.

 

Art. 4 Protectia datelor cu caracter personal

4.1. Prin participarea la aceasta campanie, persoanele participante declara ca inteleg si sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul Regulament, işi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile şi beneficiile ce ii revin acestuia, in baza prezentului Regulament, fara alte despagubiri sau plaţi.

4.2. Organizatorul, in vederea desfaşurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participanţilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea nr.677/2001

4.3. Organizatorul, garantează pastrarea confidenţialitatii asupra datelor personale ale tuturor participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei (art. 18).

4.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o prima solicitare dintr-un an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.

4.5. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

4.6. În vederea exercitării acestor drepturi, participantii la Campanie vor transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către: S.C. IDEAL CUSTOMER S.R.L. cu sediul in municipiul Targu Secuiesc punct de lucru str. Scolii nr. 14 cod postal 525400

 

Art. 5 – Intreruperea , incetarea si modificarea campaniei

5.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

 

Art. 6 – Litigii

6.1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie, pe durata desfasurarii Campaniei si avand legatura cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabila.

6.2. In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

 

Art. 7 – Dispozitii finale

7.1. Prin participarea la campanile Organizatorului , participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

7.2. IDEAL CUSTOMER isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila.

7.3. IDEAL CUSTOMER  isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniiile.

7.4. IDEAL CUSTOMER  isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

7.5. IDEAL CUSTOMER  nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

7.6. Eventualele neintelegeri aparute intre IDEAL CUSTOMER  si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

7.7. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Serviciul Suport Clienti pe adresa de email info@mobonline.ro sau telefonic la nr 0743143144