Prelucrarea datelor cu caracter personal

Inscrierea participantilor se realizeaza cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia persoanelor fizice cu privire la respectarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Societatea este obligata sa respecte dispozitiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care figureaza in evident societatii organizatoare. Am fost informat si sunt de accord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate si arhivate in scopul evidentierii detinute de unitate.

 

„prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;