Protectia datelor cu caracter personal

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens.

 

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul in relatia cu datele dvs. cu caracter personal este SC. IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J14/177/2013, CIF RO32149990, avand sediul in TARGU SECUIESC str. Achim Andrei nr. 18

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

 • Datele dumneavoastra de identificare respectiv: numele, prenumele si sexul dumneavoastra, codul numeric personal, seria si numarul de buletin/CI sau pasaport in cazul persoanelor nerezidente,semnatura;
 • Informatiile dumneavoastra de contact, cum ar fi numarul de telefon fix si/sau mobil, adresa de e-mail si adresa de domiciliu/resedinta;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.
 • In contextul contractelor semnate de IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT cu dumneavoastra putem, de asemenea, colecta si prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: numarul contului dumneavoastra si banca la care este deschis contul, platile efectuate de dumneavoastra

 

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale sau conventionale a operatorului IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT;
 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra, inclusive pentru promovarea produselor IDEAL CUSTOMER, in vederea incheierii de catre dumneavoastra a unui contract cu IDEAL CUSTOMER;
 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;

In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:

 • A fost obtinut consimtimantul persoanei vizate;
 • Avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;
 • Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

MODUL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

IDEAL CUSTOMER  va putea prelucra datele dumneavoastra personale prin mijloace manuale (pastrarea de copii fizice dupa contractele semnate de dumneavoastra, dupa actele dumneavoastra de identitate etc.) si automatizate (inclusiv prin servicii de comunicatii electronice).

 

IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 • Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu dumneavoastra, fie ea o relatie contractuala existenta sau potentiala;
 • Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra si a produselor si serviciilor pe care dorim sa vi le oferim;
 • Gestionarea utilizarii sistemelor IT utilizate de IDEAL CUSTOMER (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
 • In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

De asemenea, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent si a va transmite informatii cu privire la produsele IDEAL CUSTOMER.

 

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRa CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: info@mobonline.ro

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

 

DEZVALUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre: banca/banci, catre entitati in contextul furnizarii serviciilor de transport si curierat etc

 

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurilor Permise descrise mai sus.

In situatii exceptionale, daca este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie.

Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile.

 

CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT implementeaza masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si (i) nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre IDEAL CUSTOMER (inclusiv obligatia legala a IDEAL CUSTOMER de a continua sa stocheze datele respective).

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;
 • Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimatamant;
 • Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care varetrageti consimtamantul, IDEAL CUSTOMER  nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
 • Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:
 • Posta: TARGU SECUIESC STR. SCOLII NR. 14 Romania
 • E-mail: info@mobonline.ro

In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi sau printr-o cerere scrisa la adresa de email info@mobonline.ro

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie a unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege.